Portal Kadrowo-Płacowy

USTAWA 10 MARCA 2022


W dniu 10.03.2022 r. weszła w życie uchwalona dnia 09.03.2022 r. Ustawa zmieniająca wysokość zaliczki u Pracowników, czy Zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto. Jest to poprawka mająca na celu złagodzenie skutków wprowadzenia Polskiego Ładu.

CO TAKIEGO ZMIENIA USTAWA

Zgodnie z nową Ustawą zaliczka na podatek powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że w przypadku, gdy naliczona zaliczka od wynagrodzenia w 2022 jest wyższa, niż gdyby była naliczona w 2021 – można zastosować mniejszą zaliczkę. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że nie zmieniono zasad opodatkowania, a jedynie technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy, której skutkiem jest zmiana terminu pobierania zaliczki na podatek (Pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie, ale w rozliczeniu rocznym może wyjść mu niedopłata podatku).

Dla wielu osób, może to oznaczać zapłatę podatku za rok 2022 do US w wysokich kwotach.

Aby temu zapobiec, Ministerstwo przygotowało wzór wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek.

Zgodnie z informacją na stronie gov.pl wniosek o niestosowanie powyższego mechanizmu powinien złożyć:

 • zatrudniony na dwóch etatach (wniosek składa do tej firmy, która nie uwzględnia kwoty wolnej w zaliczkach);
 • zatrudniony na etacie i jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą (rozliczną wg skali) lub rozliczający najem prywatny;
 • zatrudniony, który jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia z organu podatkowego;
 • zleceniobiorca.

Pracodawca w przypadku, gdy Pracownik nie złoży wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek, ma obowiązek zastosować Ustawę.

DLA KOGO STOSOWANIE USTAWY JEST KORZYSTNE

Moim zdaniem jest to korzystne rozwiązanie dla Zleceniobiorcy, który jest zatrudniony tylko na podstawie umowy zlecenie i jego przychody są na tyle niskie, że pobranie niższej zaliczki na podatek nie spowoduje, że odroczona zaliczka na podatek przewyższy kwotę 5 100 zł. W pozostałych przypadkach rozważyłabym złożenie wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek.

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE WYNAGRODZENIA WG. USTAWY Z DNIA 09.03.2022 r.

PRZYKŁAD 1

Załóżmy, że Zleceniobiorca:

 • zarabia 7 500 zł brutto,
 • jego wynagrodzenie jest w pełni oskładkowane wraz z dobrowolną chorobową,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • nie złożył wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek.
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
7 500 zł
Składki społeczne
7 500 zł * 13,71%
1 028,25 zł
Składka zdrowotna
(7 500 zł – 1 028,25 zł) * 9%
582,46 zł
Koszty uzyskania przychodu
(7 500 zł – 1028,25 zł) * 20%
1 294,35 zł
Podstawa opodatkowania
7 500 zł – (1 294,35 zł + 1 028,25 zł) = 5 177,40 zł
5 177 zł
Podatek naliczony
5 177 zł * 17%
880,09 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. Nowego Ładu
880,09 zł
880 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. zasad z 2021 roku
880,09 zł – ((7 500 zł – 1 028,25 zł) * 7,75%) = 880,09 zł – 501,56 zł = 378,53 zł
379 zł
Zaliczka na podatek wg. zasad z 2021 roku jest niższa niż wg. Nowego Ładu. Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek, zatem do Urzędu Skarbowego przekażemy zaliczkę wyliczoną wg. zasad z 2021 roku.
Zaliczka na podatek odroczona
880 zł – 379 zł
501 zł
Wynagrodzenie netto
7 500 zł – (1 028,25 zł + 582,46 zł + 379 zł)
5 510,29 zł

PRZYKŁAD 2

Załóżmy, że Zleceniobiorca:

 • zarabia 7 500 zł brutto,
 • jego wynagrodzenie jest w pełni oskładkowane wraz z dobrowolną chorobową,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • złożył wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
7 500 zł
Składki społeczne
7 500 zł * 13,71%
1 028,25 zł
Składka zdrowotna
(7 500 zł – 1 028,25 zł) * 9%
582,46 zł
Koszty uzyskania przychodu
(7 500 zł – 1028,25 zł) * 20%
1 294,35 zł
Podstawa opodatkowania
7 500 zł – (1 294,35 zł + 1 028,25 zł) = 5 177,40 zł
5 177 zł
Podatek naliczony
5 177 zł * 17%
880,09 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. Nowego Ładu
880,09 zł
880 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. zasad z 2021 roku
880,09 zł – ((7 500 zł – 1 028,25 zł) * 7,75%) = 880,09 zł – 501,56 zł = 378,53 zł
379 zł
Zaliczka na podatek wg. zasad z 2021 roku jest niższa niż wg. Nowego Ładu. Pracownik złożył jednak wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek, zatem do Urzędu Skarbowego przekażemy zaliczkę wyliczoną wg. Nowego Ładu.
Wynagrodzenie netto
7 500 zł – (1 028,25 zł + 582,46 zł + 880 zł)
5 009,29 zł

PRZYKŁAD 3

Załóżmy, że Zleceniobiorca:

 • zarabia 7 500 zł brutto,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • wykonuje pracę poza miejscem zamieszkania,
 • złożył rezygnację ze stosowania ulgi dla klasy średniej
 • nie złożył wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek,
 • nie złożył Pracodawcy PIT-2
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
7 500 zł
Składki społeczne
7 500 zł * 13,71%
1 028,25 zł
Składka zdrowotna
(7 500 zł – 1 028,25 zł) * 9%
582,46 zł
Koszty uzyskania przychodu
300 zł (praca poza miejscem zamieszkania)
300 zł
Ulga dla klasy średniej
0 zł (rezygnacja)
0 zł
Podstawa opodatkowania
7 500 zł – (300 zł + 1 028,25 zł) = 6 171,75 zł
6 172 zł
Podatek naliczony
6 172 zł * 17%
1 049,24 zł
Ulga podatkowa
0 zł (nie złożono PIT-2)
0 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. Nowego Ładu
1 049,24 zł
1 049 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. zasad z 2021 roku
1 049,24 zł – ((7 500 zł – 1 028,25 zł) * 7,75%) = 1 049,24 zł – 501,56 zł = 547,68 zł
548 zł
Zaliczka na podatek wg. zasad z 2021 roku jest niższa niż wg. Nowego Ładu. Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek, zatem do Urzędu Skarbowego przekażemy zaliczkę wyliczoną wg. zasad z 2021 roku.
Zaliczka na podatek odroczona
1 049 zł – 548 zł
501 zł
Wynagrodzenie netto
7 500 zł – (1 028,25 zł + 582,46 zł + 548 zł)
5 341,29 zł

PRZYKŁAD 4

Załóżmy, że Zleceniobiorca:

 • zarabia 7 500 zł brutto,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • wykonuje pracę poza miejscem zamieszkania,
 • złożył rezygnację ze stosowania ulgi dla klasy średniej
 • złożył wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek,
 • nie złożył Pracodawcy PIT-2
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
7 500 zł
Składki społeczne
7 500 zł * 13,71%
1 028,25 zł
Składka zdrowotna
(7 500 zł – 1 028,25 zł) * 9%
582,46 zł
Koszty uzyskania przychodu
300 zł (praca poza miejscem zamieszkania)
300 zł
Ulga dla klasy średniej
0 zł (rezygnacja)
0 zł
Podstawa opodatkowania
7 500 zł – (300 zł + 1 028,25 zł) = 6 171,75 zł
6 172 zł
Podatek naliczony
6 172 zł * 17%
1 049,24 zł
Ulga podatkowa
0 zł (nie złożono PIT-2)
0 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. Nowego Ładu
1 049,24 zł
1 049 zł
Podatek odprowadzony
do Urzędu Skarbowego wg. zasad z 2021 roku
1 049,24 zł – ((7 500 zł – 1 028,25 zł) * 7,75%) = 1 049,24 zł – 501,56 zł = 547,68 zł
548 zł
Zaliczka na podatek wg. zasad z 2021 roku jest niższa niż wg. Nowego Ładu. Pracownik złożył jednak wniosek o niestosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek, zatem do Urzędu Skarbowego przekażemy zaliczkę wyliczoną wg. Nowego Ładu.
Wynagrodzenie netto
7 500 zł – (1 028,25 zł + 582,46 zł + 1 049 zł)
4 840,29 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.