Portal Kadrowo-Płacowy

Nowy Polski Ład 2022 – Poznaj Zmiany w Wyliczaniu Wynagrodzeń


1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe zasady naliczania wynagrodzeń. Główną i bardzo istotną zmianą jest zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ponadto, zwiększono kwotę wolną od podatku do 30 tys. oraz wprowadzono ulgę dla klasy średniej.

KWOTA WOLNA OD PODATKU, A PIT-2

Osoba, która chce skorzystać z kwoty wolnej od podatku w ciągu danego roku podatkowego powinna złożyć PIT-2 swojemu Pracodawcy. Złożenie tego dokumentu obniża miesięczny podatek aż o 425 zł tj. (30 000 zł * 17%) / 12 = 425 zł. Należy jednak pamiętać, że PIT-2 można złożyć tylko u jednego Pracodawcy, więc jeśli Pracownik jest zatrudniony np. w dwóch firmach, to z ulgi podatkowej ma prawo skorzystać tylko w jednej z nich. Ponadto PIT-2 nie powinni składać Pracownicy, którzy:

 • pobierają emeryturę lub rentę (od 10 marca jest taka możliwość, pod warunkiem, że Pracownik złoży w ZUS-ie oświadczenie o niestosowaniu PIT-2);
 • otrzymują świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • otrzymują dochód z działalności gospodarczej, najmu bądź dzierżawy.

Pracownik, który nie złożył Pracodawcy PIT-2, ani nie spełnił powyższych kryteriów, które mu to uniemożliwiły otrzyma nadpłacony podatek w rozliczeniu rocznym. Mówiąc prościej – niezłożenie PIT-2 nie pozbawia kwoty wolnej od podatku, ale rozliczenie jej przeciąga w czasie.

UWAGA! Od 10 marca 2022 r. PIT-2 można złożyć w każdym momencie, a Pracodawca musi zastosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku Zleceniobiorców, których oświadczenie PIT-2 nie dotyczy. Zleceniobiorca ulgę podatkową może odzyskać dopiero w rozliczeniu rocznym, chyba że korzysta z niej np. będąc jednocześnie zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, pobierając emeryturę lub rentę, otrzymując świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, otrzymując dochód z działalności gospodarczej, najmu bądź dzierżawy.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Wiele osób myli ulgę podatkową z ulgą dla klasy średniej. Są to jednak dwie odmienne ulgi. Pierwsza należy się każdemu, a druga tylko tym, którzy w roku podatkowym osiągną przychód nie mniejszy niż 68 412 zł i nie większy niż 133 692 zł. Ulga dla klasy średniej ma na celu „załatanie” podwyżki podatku, która nastąpiła poprzez zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wprowadzono ją po to, aby osoby zarabiające od 5 701 zł brutto do 11 141 zł brutto nie odczuły wcale, bądź tylko delikatnie wzrost opodatkowania. Te osoby na Polskim Ładzie na pewno jednak nie skorzystają. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć jedynie osoby zarabiające do 5 698 zł, przy czym Ci ostatni zyskają zaledwie 1 zł.

Ulgę dla klasy średniej odejmujemy od podstawy opodatkowania i obliczamy ją na dwa sposoby:

 1. Pierwszy dotyczy przychodów od 5 701 zł do 8 549 zł -> (A*6,68% – 380,50)/0,17
 2. Drugi dotyczy przychodów od 8 549 zł do 11 141 zł -> (A*(-7,35%)+819,08)/0,17

A -> kwota przychodu.

Należy mieć na uwadze, że Pracodawca z automatu, u każdej osoby zarabiającej miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł zastosuje ulgę dla klasy średniej. Nie bierze on pod uwagę, czy dany Pracownik ma jeszcze inne źródła przychodu, zatem istnieje ryzyko przekroczenia rocznego limitu, który spowoduje obowiązek zwrotu zastosowanej ulgi w rozliczeniu rocznym. Ponadto Pracownik, który np. w trakcie roku straci pracę i nie będzie już osiągał przychodów może nie uzyskać minimum kwalifikującego do ulgi dla klasy średniej i również będzie musiał dokonać jej zwrotu w rozliczeniu rocznym. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest złożenie do Pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w danym roku podatkowym.

UWAGA! Ulga dla klasy średniej nie dotyczy Zleceniobiorców!

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE WYNAGRODZENIA WG. POLSKIEGO ŁADU

PRZYKŁAD 1

Załóżmy, że Pracownik:

 • zarabia 7 500 zł brutto,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • wykonuje pracę poza miejscem zamieszkania,
 • korzysta z ulgi dla klasy średniej,
 • złożył Pracodawcy PIT-2.
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
7 500 zł
Składki społeczne
7 500 zł * 13,71%
1 028,25 zł
Składka zdrowotna
(7 500 zł – 1 028,25 zł) * 9%
582,46 zł
Koszty uzyskania przychodu
300 zł (praca poza miejscem zamieszkania)
300 zł
Ulga dla klasy średniej
((7 500 zł * 6,68%) – 380,50 zł) / 0,17
708,82 zł
Podstawa opodatkowania
7 500 zł – (300 zł + 708,82 zł + 1 028,25 zł) = 5 462,93 zł
5 463 zł
Podatek naliczony
5 463 zł * 17%
928,71 zł
Ulga podatkowa
425 zł
Podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego
928,71 zł – 425 zł = 503,71 zł
504 zł
Wynagrodzenie netto
7 500 zł – (1 028,25 zł + 582,46 zł + 504 zł)
5 385,29 zł

PRZYKŁAD 2

Załóżmy, że Pracownik:

 • zarabia 7 500 zł brutto,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • wykonuje pracę poza miejscem zamieszkania,
 • złożył rezygnację ze stosowania ulgi dla klasy średniej,
 • nie złożył Pracodawcy PIT-2.
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
7 500 zł
Składki społeczne
7 500 zł * 13,71%
1 028,25 zł
Składka zdrowotna
(7 500 zł – 1 028,25 zł) * 9%
582,46 zł
Koszty uzyskania przychodu
300 zł (praca poza miejscem zamieszkania)
300 zł
Ulga dla klasy średniej
0 zł (rezygnacja)
0 zł
Podstawa opodatkowania
7 500 zł – (300 zł + 1 028,25 zł) = 6 171,75 zł
6 172 zł
Podatek naliczony
6 172 zł * 17%
1 049,24 zł
Ulga podatkowa
0 zł (nie złożono PIT-2)
0 zł
Podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego
1 049,24 zł
1 049 zł
Wynagrodzenie netto
7 500 zł – (1 028,25 zł + 582,46 zł + 1 049 zł)
4 840,29 zł

PRZYKŁAD 3

Załóżmy, że Pracownik:

 • zarabia 4 500 zł brutto,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • wykonuje pracę w miejscu zamieszkania,
 • nie złożył rezygnacji ze stosowania ulgi dla klasy średniej,
 • złożył Pracodawcy PIT-2.
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
4 500 zł
Składki społeczne
4 500 zł * 13,71%
616,95 zł
Składka zdrowotna
(4 500 zł – 616,95 zł) * 9%
349,47 zł
Koszty uzyskania przychodu
250 zł (praca w miejscu zamieszkania)
250 zł
Ulga dla klasy średniej
0 zł (Pracownik nie osiągnął minimum, czyli 5 701 zł,
które uprawnia do stosowania ulgi dla klasy średniej)
0 zł
Podstawa opodatkowania
4 500 zł – (250 zł + 616,95 zł) = 3 633,05 zł
3 633 zł
Podatek naliczony
3 633 zł * 17%
617,61 zł
Ulga podatkowa
425 zł
Podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego
617,61 zł – 425 zł = 192,61 zł
193 zł
Wynagrodzenie netto
4 500 zł – (616,95 zł + 349,47 zł + 193 zł)
3 340,58 zł

PRZYKŁAD 4

Załóżmy, że Pracownik:

 • zarabia 3 100 zł brutto,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • wykonuje pracę w miejscu zamieszkania,
 • nie złożył rezygnacji ze stosowania ulgi dla klasy średniej,
 • złożył Pracodawcy PIT-2.
Składnik Działanie Wynik
Wynagrodzenie brutto
3 100 zł
Składki społeczne
3 100 zł * 13,71%
425,01 zł
Składka zdrowotna
(3 100 zł – 425,01 zł) * 9%
240,75 zł
Koszty uzyskania przychodu
250 zł (praca w miejscu zamieszkania)
250 zł
Ulga dla klasy średniej
0 zł (Pracownik nie osiągnął minimum, czyli 5 701 zł,
które uprawnia do stosowania ulgi dla klasy średniej)
0 zł
Podstawa opodatkowania
3 100 zł – (250 zł + 425,01 zł) = 2 424,99 zł
2 425 zł
Podatek naliczony
2 425 zł * 17%
412,25 zł
Ulga podatkowa
425 zł
Podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego
412,25 zł – 425 zł = -12,75 zł, czyli 0 zł
(ulga podatkowa jest wyższa niż podatek należny, zatem do US nie płacimy nic)
0 zł
Wynagrodzenie netto
3 100 zł – (425,01 zł + 240,75 zł)
2 434,24 zł

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące nowych zasad naliczania wynagrodzeń jestem dostępna pod adresem: kontakt@leksiss.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.